Ak sa chystáš rozposlať veľkonočné pozdravy, radšej si ešte predtým skontroluj ich správnosť. 
 
 Vzťahové prídavné mená, ktoré sú odvodené od vlastných mien sa píšu s veľkým písmenom: 
 
Veľká noc
 
Veľký piatok
 
Veľkonočná nedeľa
 
Veľkonočný pondelok
 
 
 Pojem veľkonočné sviatky sa píše s malým začiatočným písmenom v oboch slovách, lebo nejde o vlastné mená:
 
veľkonočné sviatky
 
 
Ako je to v angličtine?
 
Veľká noc = Easter
Krátky pozdrav na konci mailu môže byť: I / We wish you a Happy Easter!
 
Ako je to v nemčine?
 
Veľká noc = Ostern
Krátky pozdrav na konci mailu môže byť: Frohe Ostern!
 
Foto: archív SA, Shutterstock