Ak si body, o ktorých nižšie píšeme na sebe potvrdíš, môžeš odbúrať veľa stresu z neistoty a byť oveľa pozitívnejšie naladená. 
 
Dostávaš úlohy, ktoré majú zmysel
 
Nechodia ti od šéfa ironické emaily
 
Šéf k tebe nezmenil správanie
 
Si pozývaná na porady a akcie, ako bolo doteraz aj zvykom
 
Nemáš pocit, že niečo bolo voči tebe vo firme umelo vykonštruované
 
Nedostala si žiadne zvláštne a nečakané ústne alebo písomné napomenutie
 
Dostávaš zadania a úlohy, ktoré sa týkajú budúcnosti a strategických vecí vo firme
 
Nič mimoriadne na správaní voči tebe nepozoruješ ani na šéfových najbližších kľúčových ľuďoch
 
 
 
(em), foto: archív SA