Veľa ľudí má počas profesionálnej dráhy aj „hluché“ obdobia a práve v CV robia zlý dojem. Čo teda do týchto prázdnych časových bublín napísať? 
 
Bavme sa o prestávkach medzi dvomi zamestnaniami, materskou dovolenkou alebo o medzere medzi ukončením školy a nástupom do prvej práce. Ak sa takéto obdobia v CV preskočia, nevyzerá to dobre. Tiež nie je vhodné nasilu upravovať dátumy zamestnaní tak, aby sa prázdny priestor skrátil alebo si vymýšľať aktivity, ktoré sme nerobili. Preto sa treba vždy aj počas trvania zamestnania, ideálne hneď po škole, venovať aj iným profesionálnym aktivitám, ktoré celú situáciu vyriešia.
 
Tu sú tri tipy, ako zalepiť prestávky v kariére:
 
 Aktivity v rôznych profesijných organizáciách doma alebo v zahraničí (pri popise činnosti vyzdvihni veci, ktoré súvisia s tvojím profilom).
 
 Štúdium jazykov alebo iné odborné vzdelávanie (kurzy, štúdium). Aktívne zvyšovanie kvalifikácie bude pre budúceho zamestnávateľa pôsobiť veľmi profesionálne, sympaticky a presvedčivo.
 
 Dobrovoľnícka činnosť v oblasti charity. Aj toto sa dnes cení a ty ako kandidátka so sklonom byť aktívna je veľmi sympatické.  
 
 
 
 
 
 
 
Eňa, archív SA, Shutterstock