Hovorila som s dvoma alebo s dvomi kolegami? Ako je to správne?
 Pri číslovke dva sú v inštrumentáli prípustné obe podoby – dvoma aj dvomi. 
TAKTO JE TO SPRÁVNE:
 
 pred dvoma rokmi
 pred dvomi rokmi
 
 s dvoma kolegami
 s dvomi kolegami
 
 medzi dvoma rozhodnutiami
 medzi dvomi rozhodnutiami
 
 
Tento dvojtvar sa pri slove dva uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka.  
 
 
 
 
 
 
 
(red), jazykovaporadna.sme.sk, archív SA, Shutterstock