Pri používaní názvov pozícií pre asistentky sa vyskytuje veľa nedorozumení a nie každý jednoznačne rozumie ich významu. Tak si to poďme vysvetliť.
Dnes existuje pomerne dosť názvov pracovných pozícií, na ktorých nájdeme zjednodušene povedané asistentku. Medzi frekventované názvy v zahraničí a čím ďalej, tým viac aj u nás patria určite dva, a to Personal Assistant a Executive Assistant.
 
Personal Assistant - PA znamená typickú asistentku, ktorej hlavnou náplňou práce je agenda nadriadeného, organizácia stretnutí, vybavovanie služobných ciest, administratívna podpora – email manažment, telefonáty, bežná dokumentácia. V zahraničí, ale už aj u nás sa tento názov skloňuje aj v prípade skutočne osobnej asistentky, ktorá organizuje komplexne osobnú aj pracovnú agendu, napríklad známej umeleckej osoby, podnikateľa a podobne.
 
Executive Assistant - EA alebo výkonná asistentka, plní okrem vyššie uvedenej agendy PA aj náročnejšie a častokrát aj vybrané odborné činnosti a úlohy v rámci vedenia a firmy, ako HR, PR a marketing, finančný reporting, plánovanie. EA nájdeme tiež plne angažované v projektovom riadení. Aj miera ich vplyvu a rozhodovacích právomocí je oveľa vyššia. Pre túto pozíciu je potrebná dlhšia administratívna skúsenosť, dobrá orientácia v „business“ prostredí, veľmi dobré komunikačné zručností, profesionálna práca s technológiami a veľmi dobré ovládanie cudzieho jazyka alebo jazykov.
 
 
Lujza K.., foto: archív SA, Shutterstock