Pokiaľ nie ste pripravená opustiť svoj obľúbený džob a viete, že šéf si vás chce udržať, skúste sa zamyslieť nad tým, či by nebolo dobré tieto dve veci skĺbiť.
Tehotenstvo a následne materská dovolenka môžu poriadne otriasť vašim pracovným životom. Materská dovolenka ale nemusí automaticky znamenať, že sa odtrhnete od všetkých pracovných a sociálnych väzieb.
 
Aj keď sa práci nebudete môcť vždy venovať na 100%, skúste ísť na to šikovne. Pokiaľ máte záujem pokračovať v práci, dajte svojim nadriadeným najavo, že ste ochotná vybaviť ľahšie administratívne úkony alebo pomôcť s tým, čo nevyhnutne potrebujú. Ak je to možné, prácu si môžete zobrať aj domov a určiť si čas, kedy sa jej budete venovať. Na rozbeh je to veľmi osvedčený postup a doporučuje ho veľa asistentiek.      
 
Ďalším riešením je pokračovať vo firme na part-time, čiže na polovičný alebo čiastočný úväzok. Odrobili by ste iba dohodnutý počet hodín a práca by nijakým extrémnym spôsobom nezasahovala do vášho života. Výhodou je, že sa zvládnete starať aj o rodinu. Je dôležité uvedomiť si, že materská dovolenka vám otvára veľa možností. Môžete pokračovať vo svojej práci v intenzite, aká vám vyhovuje a máte čas aj na vzdelávanie. Pokiaľ ste si túžili urobiť nejaký kurz, ktorý by vám výrazne pomohol posunúť sa vpred, teraz je ten ideálny čas.
 
Návrat do práce môže byť pre mnohé ženy skľučujúci, no vy rozhodne nemusíte patriť medzi ne. Stačí si vybrať tú správnu alternatívu, ktorá je vhodná práve pre vás. S novým účesom, či kabelkou a samozrejme dávkou sebavedomia sa rýchlo dostanete do zabehnutého režimu.
(red), foto: archív SA