Štýl vyjadrovania sa, intenzita hlasu, presvedčivosť a priebojnosť, sú momenty, ktoré nás posúvajú vpred. Skvelá asistentka je tá, ktorá si musí vedieť vždy komunikačne poradiť a dosiahnuť cieľ aj vo veľmi náročnom prostredí firmy.
 
 
Obsah kurzu:
 • Podstata a význam komunikácie – prečo je komunikácia dôležitá
 • Základné zručnosti interpersonálnej komunikácie – základom komunikácie ste VY (sebapoznanie, aktívne počúvanie, kladenie otázok, jasné vyjadrovanie, poskytovanie spätnej väzby, empatia a zvládanie vlastných emócií, asertivita)
 • Sebapoznanie – test: moje silné a slabé stránky v komunikácii
 • Aktívne počúvanie / načúvanie – proces počúvania, čo nám pomáha / bráni počúvať, kroky k aktívnemu počúvaniu
 • Kladenie otázok – pozrieme sa na rôzne druhy a typy otázok
 • Jasné vyjadrovanie sa – GRASP metóda
 • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby
 • Empatia a zvládanie vlastných emócií (antipatia, apatia, empatia, sympatia)
 • Asertivita – 3P (poznanie, prejavenie, presadenie)
 • Test: Sebaistota
 • Najdôležitejší krok k úspešnej komunikácii – váš vnútorný postoj
 • Flexibilita v komunikácii - Ako zvládať obtiažne komunikačné situácie ( čo nás rozčuľuje v komunikácii, ako vznikajú komunikačné bloky – očakávania, predsudky)
 • Verbálne a neverbálne komunikovanie - Suverénny hlas a reč tela
 • Komunikačné bariéry a ako ich prekonať
 
Čo si absolventka kurzu odnesie?
 • Informácie a poznatky o svojich silných a slabých stránkach v komunikácii (priestor na rozvoj)
 • Základné zručnosti interpersonálnej komunikácie
 • Tipy a triky na zvládanie obtiažnej komunikácie
 • Tipy a triky na prekonanie komunikačných bariér
 • Základy umenia slovnej sebaobrany
Cena kurzu zahŕňa:
 • Welcome coffee & tea
 • Učebné a poznámkové materiály
 • 8 hodinový profesionálny a intenzívny výklad s interakciou lektora
 • Trojchodový obed
 • 2 x coffee break s občerstvením
 • Certifikát o absolvovaní kurzu